Coronavirus

 Richtlijnen klantenbezoek:

Wanneer installateurs hun klanten bezoeken om werkzaamheden te verrichten, houden zij zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Installateurs betreden geen huizen van bewoners van wie bekend is dat zij het coronavirus hebben of in quarantaine zijn wegens het coronavirus. In zo’n geval maakt de installateur een nieuwe afspraak zodra er geen gezondheidsklachten meer zijn.

Wanneer een installateur twijfel heeft over de gezondheidstoestand van de klant (koorts, hoesten en/of kortademigheid), zal hij of zij het huis niet betreden.

Werkt de cv-ketel (of een ander toestel) niet meer bij een klant die het coronavirus heeft opgelopen, dan zoekt de installateur een oplossing voor de situatie. De installateur zal in dat geval uitsluitend na overleg met de bevoegde instanties en met beschermende maatregelen de woning betreden.

Uiteraard gelden ook voor installateurs de algemene instructies voor persoonlijke hygiëne:

  • was regelmatig je handen en droog je handen af met papieren handdoekjes,
  • maak regelmatig je tablet en telefoon schoon,
  • als je moet niezen of hoesten, doe dit in je elleboog,
  • neem papieren zakdoekjes mee en gooi deze na één keer gebruik weg,
  • schud geen handen en houd minimaal 1,5 meter afstand van de klant.

 

Wij rekenen uiteraard ook op de medewerking van onze klanten en gaan er vanuit dat als u klachten heeft die wijzen op een coronabesmetting,

u de eventueel gemaakte afspraak afzegd en of geen nieuwe afspraak maakt tot dat de klachten over zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Loodgietersbedrijf J.W.F. Born